قوانین و مقررات

یوکو نسل جدید فروش کالا است و تمام محصولات موجود در سایت توسط کاربران ثبت و به فروش میرسد و هرگونه سفارش مستقیما توسط تولیدکنندگان تقدیم خریداران گرامی میشود و در این خرید و فروش ها یوکو نقش بازرس مالی را دارد و سعی میکند بستر مطمئن برای خرید و فروش ایرانی را فراهم کند.

در صورت مشاهده تخلف لطفا سریعا این موضوع را با تیم مدیریت یوکو اطلاع دهید

یوکو نسل جدید فروش کالا است و تمام محصولات موجود در سایت توسط کاربران ثبت و به فروش میرسد و هرگونه سفارش مستقیما توسط تولیدکنندگان تقدیم خریداران گرامی میشود و در این خرید و فروش ها یوکو نقش بازرس مالی را دارد و سعی میکند بستر مطمئن برای خرید و فروش ایرانی را فراهم کند.

در صورت مشاهده تخلف لطفا سریعا این موضوع را با تیم مدیریت یوکو اطلاع دهید

یوکو نسل جدید فروش کالا است و تمام محصولات موجود در سایت توسط کاربران ثبت و به فروش میرسد و هرگونه سفارش مستقیما توسط تولیدکنندگان تقدیم خریداران گرامی میشود و در این خرید و فروش ها یوکو چهار درصد دریافت میکند و سعی میکند بستر مطمئن برای خرید و فروش ایرانی را فراهم کند.

در صورت مشاهده تخلف لطفا سریعا این موضوع را با تیم مدیریت یوکو اطلاع دهید